Nowy JPK_VAT. Od kiedy muszą go stosować wszyscy przedsiębiorcy

&lt![CDATA[ Nowy jednolity plik kontrolny zastąpi i połączy ze sobą obecnie stosowane dokumenty elektroniczne JPK_VAT oraz dek

Komputer do wydobycia bitcoinów nie jest kosztem
Chcesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej, musisz mieć fakturę
Zmiana zasad korekt JPK i nowy termin składania plików [PODCAST]

<![CDATA[
Nowy jednolity plik kontrolny zastąpi i połączy ze sobą obecnie stosowane dokumenty elektroniczne JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Będą musieli go składać przedsiębiorcy duzi, średni, mali i mikro. Nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT. Pierwotnie nowy jednolity plik kontrolny miał zostać wprowadzony 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw oraz 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podatników. Terminy zostały jednak przesunięte w związku z pandemią koronawirusa. Ostatecznie obowiązek stosowania nowego JPK_VAT przez wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT wejdzie w życie 1 października 2020 r. Aktualny termin wynika z tarczy antykryzysowej 4.0, czyli ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca br. Termin obowiązkowego składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT określa art. 72 pkt 2.Nowy JPK_VAT zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną. W części ewidencyjnej będzie trzeba podać informacje o zakupach i sprzedaży za dany okres, zaś część deklaracyjna będzie odpowiednikiem obecnie stosowanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K.Nowy jednolity plik kontrolny będzie miał dwie wersje: JPK_V7M oraz JPK_V7K. JPK_V7M to wersja dla podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne. Będą musieli wypełniać go w obu częściach i składać go do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. JPK_V7K dotyczy przedsiębiorców składający deklaracje raz na kwartał. Za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą musieli przesyłać będą nowe JPK jedynie w części ewidencyjnej, zaś po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.Plik z deklaracją będzie można podpisać:podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),profilem zaufanym,danymi autoryzującymi.Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).Ministerstwo Finansów wskazuje na zalety nowego rozwiązania. „Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna” – pisze w komunikacie. Resort zapewnia też, że dzięki nowemu JPK_VAT zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skróci się czas wykonywania czynności kontrolnych. Każde rozliczenie VAT będzie zaś automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.
]]

COMMENTS

WORDPRESS: 0