Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zaprasza do złożenia pisemnej oferty na badanie i przegląd sprawozdań finansowych GPW i Grupy Kapitałowej GPW („GK GPW”).

Prezentacja wyników finansowych Grupy GPW za I kwartał 2019
Konferencja wynikowa Grupy GPW za III kwartał 2019
Stanowiska Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego
Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zaprasza do złożenia pisemnej oferty na badanie i przegląd sprawozdań finansowych GPW i Grupy Kapitałowej GPW
(„GK GPW”).

COMMENTS

WORDPRESS: 0